قازاق كيريل - اراپ - لاتىن جازۋىن سايكەستىرگىش

بۇل سايكەستىرگىش ارقىلى قازاق كيريل جازۋىن قازاق اراب جانە لاتىن جازۋىنا اينالدىرا الاسىز. سايكەستىرمەكشى بولعان كيريلشە ماتىندەردى كىرگىزىپ "convert" كنوپكاسىن باسساڭىز بولعانى، قازاقشا لاتىن جانە اراب (توتە) جازۋداعى ماتىنگە يە بولاسىز.

This converter use old Latin script before 2018 with partial update for new Latin scrit from April 2021, however some errors can be present here. Use it only for convertion into Arabic.

For convertion from Cyrillic to new Latin script use this new Kazakh Cyrillic - Latin converter with new Latin script as of April 2021.

source (kk-cyrl)

 


Copyright © KPR - Gardeners Club Slovakia, 1998-2021
Last changed: 28 December 2021
Report mistake